Zakres działalności w zakresie obiektów mostowych oraz konstrukcji budowlanych i inżynierskich:

Diagnostyka konstrukcji:
 • Ekspertyzy, orzeczenia techniczne, oceny nośności.
 • Zaawansowane analizy teoretyczne – analizy statyczno-wytrzymałościowe oraz analizy dynamiczne w zakresie liniowym i nieliniowym istniejących i nowoprojektowanych konstrukcji, analizy zwiększenia nośności obiektów.
 • Oceny możliwości przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.
 • Przeglądy i oceny stanu technicznego obiektów i konstrukcji.
 • Kompleksowe, specjalistyczne badania i pomiary konstrukcji – próbne obciążenia w zakresie statycznym i dynamicznym, monitoring konstrukcji inżynierskich i budowlanych, badania mechaniczne i chemiczne materiałów budowlanych, pomiary dokładności wykonania.


Projekty:
 • Projekty nowych obiektów mostowych i konstrukcji budowalnych i inżynierskich.
 • Projekty rehabilitacji, remontów, napraw, wzmocnień i adaptacji.
 • Projekty technologiczne montażu i rozbiórek konstrukcji.
 • Kosztorysy budowlane (ofertowe, powykonawcze, inwestorskie).


Konsulting:
 • Doradztwo techniczne, konsulting, nadzory autorskie i inwestorskie na budowach.
 • Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji technicznych.


Specjalistyczne usługi:
 • Specjalistyczne usługi budowlane związane z budową, remontami i wzmacnianiem obiektów mostowych i innych budowli inżynierskich.